En bit DXF, GranDLINE män, en bit FILM Z Vol.1 Luffy och Usopp -figur.
En bit Nico Robin figur modellllerl begränsad upplaga modellllereksaker varma

”Jag har totalt förändrat mitt förhållande till kroppen”

En bit värld samlaable siffers bright vol.2 hela uppsättningen av 6

I vårt samhälle syns tjocka personer mest i media när det vankas viktnedgång eller larmrapporter. Fördomarna och föreställningarna kring den tjocka kroppen är många. Det vill den kroppspositiva rörelsen ändra på. Efter ett gäng år och många tongivande röster märks små men tydliga framsteg. Jessica Johansson har träffat Karin ”Kajjan” Andersson.

En del av världen, FULLSTÄLLANDE ÅTGÄRDER FIGURE RUFY ZRO CHOPPER SANJI FRANKIE

Menar du en existentialistiskt upprorisk motståndskabaré?

En före detta Franklin Mint Chequer taxi, lådaad, pappersarbete, svitlådor

Det uopnaaelige maal for Kritiken er ikke at have Ret, at blive læst, at skrive godt. Konsten er: ikke at blive misforstaaet. (Henningsen 1927, 31)

Veronika Gustafson har varit på motståndskabaret.

En guide till Astral plan, planscape, AD &D 2625, 3,000 sidor av Megarades

Autism för nybörjare

Autism awareness month har utropats av amerikanska handikapporganisationer. Man hoppas kunna höja medvetenheten om att det finns människor bland oss som på vissa plan fungerar fundamentalt annorlunda än majoriteten i den neurotypiska världen. Jerker Jansson har i praktiken en fot i båda världarna och vill försöka ge en möjlighet till förståelse för hur det känns