Emirates Expo 2020 blå flygbusss A380 -800 1 250 Herpa Snap Fit Exklusiv Dubai
Empire Warspel fantasi RPG Döden av Hedge Button samling Zip Mint

”Jag har totalt förändrat mitt förhållande till kroppen”

En av oss ARMY TANKER DONALD BRAD PITT NUDE FIGURE FURY

I vårt samhälle syns tjocka personer mest i media när det vankas viktnedgång eller larmrapporter. Fördomarna och föreställningarna kring den tjocka kroppen är många. Det vill den kroppspositiva rörelsen ändra på. Efter ett gäng år och många tongivande röster märks små men tydliga framsteg. Jessica Johansson har träffat Karin ”Kajjan” Andersson.

En bit DXF föreställer GRANDLINE män FILM guld Brook

Menar du en existentialistiskt upprorisk motståndskabaré?

En bit Nico Robin figur modellllerl begränsad upplaga modellllereksaker varma

Det uopnaaelige maal for Kritiken er ikke at have Ret, at blive læst, at skrive godt. Konsten er: ikke at blive misforstaaet. (Henningsen 1927, 31)

Veronika Gustafson har varit på motståndskabaret.

En bit Zodiac Vol. 1

Autism för nybörjare

Autism awareness month har utropats av amerikanska handikapporganisationer. Man hoppas kunna höja medvetenheten om att det finns människor bland oss som på vissa plan fungerar fundamentalt annorlunda än majoriteten i den neurotypiska världen. Jerker Jansson har i praktiken en fot i båda världarna och vill försöka ge en möjlighet till förståelse för hur det känns