El 665533; 65533; vavur T 65533;65533; l 65533;95533;923; kommandon bl5533; 65533; 65533; Tråd fjärrstyrd forkIift ( Tamiya )
Elastolin General Soldier med Schellenbaum

”Jag har totalt förändrat mitt förhållande till kroppen”

Elastolin Trench Sektion Opservation Post MG Den tyska leksaken före kriget med siffror

I vårt samhälle syns tjocka personer mest i media när det vankas viktnedgång eller larmrapporter. Fördomarna och föreställningarna kring den tjocka kroppen är många. Det vill den kroppspositiva rörelsen ändra på. Efter ett gäng år och många tongivande röster märks små men tydliga framsteg. Jessica Johansson har träffat Karin ”Kajjan” Andersson.

Eldemblem Cipher, spelamat, The Sacröd Stones Ver.FE0, C93

Menar du en existentialistiskt upprorisk motståndskabaré?

ELDRITCH WIZARDRY KOMPLETTERING III 3 DUNGEONS &drakeER - 3 9TH PRINT

Det uopnaaelige maal for Kritiken er ikke at have Ret, at blive læst, at skrive godt. Konsten er: ikke at blive misforstaaet. (Henningsen 1927, 31)

Veronika Gustafson har varit på motståndskabaret.

Electronic Gissa vem Extra Board spel Brand NY FRI sändning

Autism för nybörjare

Autism awareness month har utropats av amerikanska handikapporganisationer. Man hoppas kunna höja medvetenheten om att det finns människor bland oss som på vissa plan fungerar fundamentalt annorlunda än majoriteten i den neurotypiska världen. Jerker Jansson har i praktiken en fot i båda världarna och vill försöka ge en möjlighet till förståelse för hur det känns