Eisco PH0619 - ståard Spektrometer - 420 x 310 x 280mm
El Buque de Guerra Island 3d Laser de Jap 65533;65533;n Grabado Al Agua Fuerte Cristal

”Jag har totalt förändrat mitt förhållande till kroppen”

Elastolin Indian Squaw på häst w barn, dra travois w papoose

I vårt samhälle syns tjocka personer mest i media när det vankas viktnedgång eller larmrapporter. Fördomarna och föreställningarna kring den tjocka kroppen är många. Det vill den kroppspositiva rörelsen ändra på. Efter ett gäng år och många tongivande röster märks små men tydliga framsteg. Jessica Johansson har träffat Karin ”Kajjan” Andersson.

ELASTOLINOL sitter i tysk bilförare soldat WWW II Luftwaffe

Menar du en existentialistiskt upprorisk motståndskabaré?

ELDO LEGO City Deep Sea Operation Base 60096

Det uopnaaelige maal for Kritiken er ikke at have Ret, at blive læst, at skrive godt. Konsten er: ikke at blive misforstaaet. (Henningsen 1927, 31)

Veronika Gustafson har varit på motståndskabaret.

ELECFreaks HoneyComb Basic Kit

Autism för nybörjare

Autism awareness month har utropats av amerikanska handikapporganisationer. Man hoppas kunna höja medvetenheten om att det finns människor bland oss som på vissa plan fungerar fundamentalt annorlunda än majoriteten i den neurotypiska världen. Jerker Jansson har i praktiken en fot i båda världarna och vill försöka ge en möjlighet till förståelse för hur det känns