Eisco Labs Basic Electricity Student Kit.Sjöfkonsten är fri
Eisco PH0497A Water Turbine med Dynamo modellllerler.Sjöfkonsten är fri

”Jag har totalt förändrat mitt förhållande till kroppen”

El bil fantastico galgo silverina Riddare

I vårt samhälle syns tjocka personer mest i media när det vankas viktnedgång eller larmrapporter. Fördomarna och föreställningarna kring den tjocka kroppen är många. Det vill den kroppspositiva rörelsen ändra på. Efter ett gäng år och många tongivande röster märks små men tydliga framsteg. Jessica Johansson har träffat Karin ”Kajjan” Andersson.

Elastolin Indian Squaw på häst w barn, dra travois w papoose

Menar du en existentialistiskt upprorisk motståndskabaré?

ELASTOLINOL, före kriget, sittande i tyska fordons - samdrivare, soldattank.

Det uopnaaelige maal for Kritiken er ikke at have Ret, at blive læst, at skrive godt. Konsten er: ikke at blive misforstaaet. (Henningsen 1927, 31)

Veronika Gustafson har varit på motståndskabaret.

ELDO LEGO vänner Dolphin Cruiser 41015 MINT I SEALD låda

Autism för nybörjare

Autism awareness month har utropats av amerikanska handikapporganisationer. Man hoppas kunna höja medvetenheten om att det finns människor bland oss som på vissa plan fungerar fundamentalt annorlunda än majoriteten i den neurotypiska världen. Jerker Jansson har i praktiken en fot i båda världarna och vill försöka ge en möjlighet till förståelse för hur det känns