Eduard 1 48 Gloster Meteor FR.9 Big Ed Set
Eduard 1 48 Sukhoi Su -2 StorEd Set

”Jag har totalt förändrat mitt förhållande till kroppen”

Eduard 1 72 Växter I Temperate Zone Big -Ed Set

I vårt samhälle syns tjocka personer mest i media när det vankas viktnedgång eller larmrapporter. Fördomarna och föreställningarna kring den tjocka kroppen är många. Det vill den kroppspositiva rörelsen ändra på. Efter ett gäng år och många tongivande röster märks små men tydliga framsteg. Jessica Johansson har träffat Karin ”Kajjan” Andersson.

Eduard Avia B.534 Inkl.buch 4 Kits 31 Versionsmodellllerl Kit 1 72 Ny

Menar du en existentialistiskt upprorisk motståndskabaré?

Eduard Big Ed 49200 1 48 Fairey Fireflygaga Mk.I trumpetare

Det uopnaaelige maal for Kritiken er ikke at have Ret, at blive læst, at skrive godt. Konsten er: ikke at blive misforstaaet. (Henningsen 1927, 31)

Veronika Gustafson har varit på motståndskabaret.

Eduard Big Ed Set 1 48 –C -47 Skytrain (hobbychef)

Autism för nybörjare

Autism awareness month har utropats av amerikanska handikapporganisationer. Man hoppas kunna höja medvetenheten om att det finns människor bland oss som på vissa plan fungerar fundamentalt annorlunda än majoriteten i den neurotypiska världen. Jerker Jansson har i praktiken en fot i båda världarna och vill försöka ge en möjlighet till förståelse för hur det känns