drake 6292 Sd.Kfz.251 17 AuSF.D w 2cm Schwaebelafette
drake 6522 PaK 43 3 L 71 mit Behelfslafette

”Jag har totalt förändrat mitt förhållande till kroppen”

drake 6731 SdKfz 10 AuSF B 1942 Produktion 1 35 -skala plastmodellllerl kit

I vårt samhälle syns tjocka personer mest i media när det vankas viktnedgång eller larmrapporter. Fördomarna och föreställningarna kring den tjocka kroppen är många. Det vill den kroppspositiva rörelsen ändra på. Efter ett gäng år och många tongivande röster märks små men tydliga framsteg. Jessica Johansson har träffat Karin ”Kajjan” Andersson.

drake 6882 Maquette Sd.Kfz.250 9 AuSF.A

Menar du en existentialistiskt upprorisk motståndskabaré?

drake Armor 72 hkonsts Panther D Late Productionm 1. Pz.Rgt.Frankrike'44

Det uopnaaelige maal for Kritiken er ikke at have Ret, at blive læst, at skrive godt. Konsten er: ikke at blive misforstaaet. (Henningsen 1927, 31)

Veronika Gustafson har varit på motståndskabaret.

drake Avengers Age of Ultron 1 9 Vinette Ultron Prime - New in låda

Autism för nybörjare

Autism awareness month har utropats av amerikanska handikapporganisationer. Man hoppas kunna höja medvetenheten om att det finns människor bland oss som på vissa plan fungerar fundamentalt annorlunda än majoriteten i den neurotypiska världen. Jerker Jansson har i praktiken en fot i båda världarna och vill försöka ge en möjlighet till förståelse för hur det känns