E30 Handgjord järndekorering Kollektiva simulering Motorcykel modellllerlerl K
EA125 Trench och Bren Gun Team av King and Country

”Jag har totalt förändrat mitt förhållande till kroppen”

Eagles 35;EM044 1 43 de Metal Horch Kfz.15,4th Panzer Div.

I vårt samhälle syns tjocka personer mest i media när det vankas viktnedgång eller larmrapporter. Fördomarna och föreställningarna kring den tjocka kroppen är många. Det vill den kroppspositiva rörelsen ändra på. Efter ett gäng år och många tongivande röster märks små men tydliga framsteg. Jessica Johansson har träffat Karin ”Kajjan” Andersson.

EAI Utbildning Rainbow Pebbles.Stort sparande

Menar du en existentialistiskt upprorisk motståndskabaré?

EASTERN EXPRES 144125 -1 HPR -7 Dkonst HERALD GLOBEAIR SCAEL MALL KI1 144

Det uopnaaelige maal for Kritiken er ikke at have Ret, at blive læst, at skrive godt. Konsten er: ikke at blive misforstaaet. (Henningsen 1927, 31)

Veronika Gustafson har varit på motståndskabaret.

Eastern Express 1 144 Boeing B -71 blå1 stjärna Alliance Civil Airliner

Autism för nybörjare

Autism awareness month har utropats av amerikanska handikapporganisationer. Man hoppas kunna höja medvetenheten om att det finns människor bland oss som på vissa plan fungerar fundamentalt annorlunda än majoriteten i den neurotypiska världen. Jerker Jansson har i praktiken en fot i båda världarna och vill försöka ge en möjlighet till förståelse för hur det känns