EXAKT DETALJERAD - 1970 CHEVROLET CHEFROLE SS 454 LS6 - 1 18 DIESCAST
Excellent modellllerler CORE drottning's Blade Gurimuwaru mörker which Alicia Wonderland

”Jag har totalt förändrat mitt förhållande till kroppen”

Exempel på Corgi leksaker 275 Rover 2000TC VNM Stunning

I vårt samhälle syns tjocka personer mest i media när det vankas viktnedgång eller larmrapporter. Fördomarna och föreställningarna kring den tjocka kroppen är många. Det vill den kroppspositiva rörelsen ändra på. Efter ett gäng år och många tongivande röster märks små men tydliga framsteg. Jessica Johansson har träffat Karin ”Kajjan” Andersson.

EXKLUSIVE SUPER 7 Shogun Warriors SET AV 5 FIGURES MOC Great Manzinger Z GARADA

Menar du en existentialistiskt upprorisk motståndskabaré?

Exotho 1 18 Kobra Di Tona

Det uopnaaelige maal for Kritiken er ikke at have Ret, at blive læst, at skrive godt. Konsten er: ikke at blive misforstaaet. (Henningsen 1927, 31)

Veronika Gustafson har varit på motståndskabaret.

Exoto 1 18 SET AV 2 1988 Silk Cut Jaguar XJR -9 LM Reserve Le Mans Chasis

Autism för nybörjare

Autism awareness month har utropats av amerikanska handikapporganisationer. Man hoppas kunna höja medvetenheten om att det finns människor bland oss som på vissa plan fungerar fundamentalt annorlunda än majoriteten i den neurotypiska världen. Jerker Jansson har i praktiken en fot i båda världarna och vill försöka ge en möjlighet till förståelse för hur det känns