ENIF 1 64 leksakota Crown Athlete G 2013 vit finished productjapan importeraera
Enorm Warhammer 40k 1997 Andra upplagan Arméns blodänglar, rymdmarinsoldater, Eldar, Orks

”Jag har totalt förändrat mitt förhållande till kroppen”

Enorma pkonstier av 61 årgång New stjärna var Action Figures W Rogue One, POTF More

I vårt samhälle syns tjocka personer mest i media när det vankas viktnedgång eller larmrapporter. Fördomarna och föreställningarna kring den tjocka kroppen är många. Det vill den kroppspositiva rörelsen ändra på. Efter ett gäng år och många tongivande röster märks små men tydliga framsteg. Jessica Johansson har träffat Karin ”Kajjan” Andersson.

Ensky 2000 -110 Jigsaw pussel drake boll Super DBZ 2000 pi pi 65533;65533ces;

Menar du en existentialistiskt upprorisk motståndskabaré?

ENTERBAY 1 6 e skalguden av Gamblers Chow Yun Fat Figur Full Set leksak

Det uopnaaelige maal for Kritiken er ikke at have Ret, at blive læst, at skrive godt. Konsten er: ikke at blive misforstaaet. (Henningsen 1927, 31)

Veronika Gustafson har varit på motståndskabaret.

Entreprenin des cat rough 65533; Bloody 65533;Plasser & Theurer maquette {65533;65533; monter -HO -1 87 -KIBRI

Autism för nybörjare

Autism awareness month har utropats av amerikanska handikapporganisationer. Man hoppas kunna höja medvetenheten om att det finns människor bland oss som på vissa plan fungerar fundamentalt annorlunda än majoriteten i den neurotypiska världen. Jerker Jansson har i praktiken en fot i båda världarna och vill försöka ge en möjlighet till förståelse för hur det känns