Bodi 1 35 CV3 35 Ansaldokongrönering för Bronco
Boeing 747 -400 1 400 200 Satser

”Jag har totalt förändrat mitt förhållande till kroppen”

Boeing Dream Lift1 200 skala modellllerler Airplan Brand Ny Modifierad 747

I vårt samhälle syns tjocka personer mest i media när det vankas viktnedgång eller larmrapporter. Fördomarna och föreställningarna kring den tjocka kroppen är många. Det vill den kroppspositiva rörelsen ändra på. Efter ett gäng år och många tongivande röster märks små men tydliga framsteg. Jessica Johansson har träffat Karin ”Kajjan” Andersson.

Bok 1967 Wkonstburg 312 Camping Deluxe röd vit LE av 1000 18 Sällsynt Fink Ny

Menar du en existentialistiskt upprorisk motståndskabaré?

Bolt Action - tyska Blitzkrieg Bolt Action Stkonster Army - NIB

Det uopnaaelige maal for Kritiken er ikke at have Ret, at blive læst, at skrive godt. Konsten er: ikke at blive misforstaaet. (Henningsen 1927, 31)

Veronika Gustafson har varit på motståndskabaret.

Bolt Action Sovjetisk stjärnarmé 402614001

Autism för nybörjare

Autism awareness month har utropats av amerikanska handikapporganisationer. Man hoppas kunna höja medvetenheten om att det finns människor bland oss som på vissa plan fungerar fundamentalt annorlunda än majoriteten i den neurotypiska världen. Jerker Jansson har i praktiken en fot i båda världarna och vill försöka ge en möjlighet till förståelse för hur det känns