BNIB, Thomas och vänner, ta och spela Daring drake Drop, 24HR sändning
BO360 -0,5 \FRANS35;Fleischmann H0 Dc 4407 järnvägbusss 2.Klass 795 211 -2 Db Original

”Jag har totalt förändrat mitt förhållande till kroppen”

Boardspel blå Moon City från fantasi Fljus spel

I vårt samhälle syns tjocka personer mest i media när det vankas viktnedgång eller larmrapporter. Fördomarna och föreställningarna kring den tjocka kroppen är många. Det vill den kroppspositiva rörelsen ändra på. Efter ett gäng år och många tongivande röster märks små men tydliga framsteg. Jessica Johansson har träffat Karin ”Kajjan” Andersson.

Bobby Alison 1969 Coca Cola Mercury Cyclone 1 25 Polar ljuss Plastic Kit

Menar du en existentialistiskt upprorisk motståndskabaré?

Boeing 737 -100 ”America West Airlines ” 1 144 Eastern Express

Det uopnaaelige maal for Kritiken er ikke at have Ret, at blive læst, at skrive godt. Konsten er: ikke at blive misforstaaet. (Henningsen 1927, 31)

Veronika Gustafson har varit på motståndskabaret.

Boeing -777 -300Er 1 400 200 Satser

Autism för nybörjare

Autism awareness month har utropats av amerikanska handikapporganisationer. Man hoppas kunna höja medvetenheten om att det finns människor bland oss som på vissa plan fungerar fundamentalt annorlunda än majoriteten i den neurotypiska världen. Jerker Jansson har i praktiken en fot i båda världarna och vill försöka ge en möjlighet till förståelse för hur det känns