Blenheim leksak Soldiers Rorkes Drift 24th Foot Zulu Wars x 14
BljusSteel Colossus x1 - FOIL - Mirror Besieged - MTG

”Jag har totalt förändrat mitt förhållande till kroppen”

Blitzway BW -SS -20301 Gudfadern Vito Corleone modellllerlerl Marlon Brando 1 4

I vårt samhälle syns tjocka personer mest i media när det vankas viktnedgång eller larmrapporter. Fördomarna och föreställningarna kring den tjocka kroppen är många. Det vill den kroppspositiva rörelsen ändra på. Efter ett gäng år och många tongivande röster märks små men tydliga framsteg. Jessica Johansson har träffat Karin ”Kajjan” Andersson.

Blobpus x Awesome leksak Twins Micro Edition Mint MVH Spurlt Paul Kaiju

Menar du en existentialistiskt upprorisk motståndskabaré?

BLOD FRANKRIKE (3) 55MM J.F. FRANSKA ZOUJAR ståA FIRING EX

Det uopnaaelige maal for Kritiken er ikke at have Ret, at blive læst, at skrive godt. Konsten er: ikke at blive misforstaaet. (Henningsen 1927, 31)

Veronika Gustafson har varit på motståndskabaret.

Blood Angels Primaris Aggressiorer Commission Superbelly Måled Warhammer 40K

Autism för nybörjare

Autism awareness month har utropats av amerikanska handikapporganisationer. Man hoppas kunna höja medvetenheten om att det finns människor bland oss som på vissa plan fungerar fundamentalt annorlunda än majoriteten i den neurotypiska världen. Jerker Jansson har i praktiken en fot i båda världarna och vill försöka ge en möjlighet till förståelse för hur det känns