Blanka tärningar - 16mm - träslag - brun
Blazing Sword Voltron - 2011 SDCC Exklusiv

”Jag har totalt förändrat mitt förhållande till kroppen”

BLI 6090 Operativt vattentorne w Sound, Unletröd, lådabil röd, HO skala

I vårt samhälle syns tjocka personer mest i media när det vankas viktnedgång eller larmrapporter. Fördomarna och föreställningarna kring den tjocka kroppen är många. Det vill den kroppspositiva rörelsen ändra på. Efter ett gäng år och många tongivande röster märks små men tydliga framsteg. Jessica Johansson har träffat Karin ”Kajjan” Andersson.

Blitzway 1 4 BW -SS -20301 Gudfadern 1972 Ver Vito Corleone konst Staty

Menar du en existentialistiskt upprorisk motståndskabaré?

Blizzard Alla Exklusiva Söta män DödligaBlizzcon.

Det uopnaaelige maal for Kritiken er ikke at have Ret, at blive læst, at skrive godt. Konsten er: ikke at blive misforstaaet. (Henningsen 1927, 31)

Veronika Gustafson har varit på motståndskabaret.

BLOD BOWL 3rd Edition SKAVEN SKAVENBLght SCRAMBLERS Team [SEALD låda FÖRSÄLJNING Herregud

Autism för nybörjare

Autism awareness month har utropats av amerikanska handikapporganisationer. Man hoppas kunna höja medvetenheten om att det finns människor bland oss som på vissa plan fungerar fundamentalt annorlunda än majoriteten i den neurotypiska världen. Jerker Jansson har i praktiken en fot i båda världarna och vill försöka ge en möjlighet till förståelse för hur det känns