Biluppsättning med Lionel låda 6 -19266 Biluppsättning NIB
Binokulär stereo 20X -40X med fluorescerande ring lätt

”Jag har totalt förändrat mitt förhållande till kroppen”

Bisarrt 1 43 MG Twin Cam 1959 Le Mans från japan

I vårt samhälle syns tjocka personer mest i media när det vankas viktnedgång eller larmrapporter. Fördomarna och föreställningarna kring den tjocka kroppen är många. Det vill den kroppspositiva rörelsen ändra på. Efter ett gäng år och många tongivande röster märks små men tydliga framsteg. Jessica Johansson har träffat Karin ”Kajjan” Andersson.

Bitar och bitar Den stora pusselbitars monteringarnämnd med Jigsaw Table Board (L)

Menar du en existentialistiskt upprorisk motståndskabaré?

bisarr BZ169 LOLA T 294 N.21 LM 1978 1 43 modellllerL DIE CAST modellllerL

Det uopnaaelige maal for Kritiken er ikke at have Ret, at blive læst, at skrive godt. Konsten er: ikke at blive misforstaaet. (Henningsen 1927, 31)

Veronika Gustafson har varit på motståndskabaret.

Bj50 -1 x Roco Exklusive H0 Dc 44537 Passagerarbil 13936 Ab4 65533;oss 65533e Db Nem S.G

Autism för nybörjare

Autism awareness month har utropats av amerikanska handikapporganisationer. Man hoppas kunna höja medvetenheten om att det finns människor bland oss som på vissa plan fungerar fundamentalt annorlunda än majoriteten i den neurotypiska världen. Jerker Jansson har i praktiken en fot i båda världarna och vill försöka ge en möjlighet till förståelse för hur det känns