Bildställning 20cm Diameter 1.5kg för rullning av vit elektrisk motor
BILLIKEN GODZILLA (KING KONG VS GODZILA) URSPRUNGLIG VINIL modellllerL SOM INTE GÖRS I låda

”Jag har totalt förändrat mitt förhållande till kroppen”

BILLINGS båtS modellllerL KIT NORDEN FISKE båt 603 OCH BYGGNAD glida 397 skala 1 35

I vårt samhälle syns tjocka personer mest i media när det vankas viktnedgång eller larmrapporter. Fördomarna och föreställningarna kring den tjocka kroppen är många. Det vill den kroppspositiva rörelsen ändra på. Efter ett gäng år och många tongivande röster märks små men tydliga framsteg. Jessica Johansson har träffat Karin ”Kajjan” Andersson.

Bilmodellllerl BYD Yuan 1 18 (blå och vit) SMÅ GIFT Herregud Herregud Herregud Herregud Herregud

Menar du en existentialistiskt upprorisk motståndskabaré?

Bilmodellllerl Honda Fit Sport 1 18 (vit) SMÅ GIFT Herregud Herregud Herregud

Det uopnaaelige maal for Kritiken er ikke at have Ret, at blive læst, at skrive godt. Konsten er: ikke at blive misforstaaet. (Henningsen 1927, 31)

Veronika Gustafson har varit på motståndskabaret.

Bilmodellllerl NIO Nio EP9 Tail vinge Spoiler Version 1 43 (blå) SMÅ GIFT Herregud

Autism för nybörjare

Autism awareness month har utropats av amerikanska handikapporganisationer. Man hoppas kunna höja medvetenheten om att det finns människor bland oss som på vissa plan fungerar fundamentalt annorlunda än majoriteten i den neurotypiska världen. Jerker Jansson har i praktiken en fot i båda världarna och vill försöka ge en möjlighet till förståelse för hur det känns