Bild av årgång Konstruktör av The80s Unga byggnadsverk av plast
Bildkonstruktion av Capcom modellllerlerl Fire drake Rioleus Reprint Version

”Jag har totalt förändrat mitt förhållande till kroppen”

Billiga spel CAG0022 Lord av Fries Super Deluxe brädspel

I vårt samhälle syns tjocka personer mest i media när det vankas viktnedgång eller larmrapporter. Fördomarna och föreställningarna kring den tjocka kroppen är många. Det vill den kroppspositiva rörelsen ändra på. Efter ett gäng år och många tongivande röster märks små men tydliga framsteg. Jessica Johansson har träffat Karin ”Kajjan” Andersson.

Billing båts modellllerlerl - HMS RENOWN 1 35TH skala

Menar du en existentialistiskt upprorisk motståndskabaré?

Bilmodellllerl Beijing Jeep 212 med konstilleri kanon och figurer 1 18 (grön) GIFT

Det uopnaaelige maal for Kritiken er ikke at have Ret, at blive læst, at skrive godt. Konsten er: ikke at blive misforstaaet. (Henningsen 1927, 31)

Veronika Gustafson har varit på motståndskabaret.

Bilmodellllerl grönljus Hummer H2 1 18 (gul) SMÅ GIFT Herregud Herregud Herregud Herregud

Autism för nybörjare

Autism awareness month har utropats av amerikanska handikapporganisationer. Man hoppas kunna höja medvetenheten om att det finns människor bland oss som på vissa plan fungerar fundamentalt annorlunda än majoriteten i den neurotypiska världen. Jerker Jansson har i praktiken en fot i båda världarna och vill försöka ge en möjlighet till förståelse för hur det känns