BH -16 - Seglare - Andra världskriget - John Jenkins
BIANTE 1 18 HOLDEN VF COMDORE LEE HOLDSworth 2016 säsong V8 SUPERAR B18H16J

”Jag har totalt förändrat mitt förhållande till kroppen”

BIANTE modellllerL VOITURES BIA18302 FORD FALCON BF FUJISTSU 2010 1 18 MOD FRAMSTÄLLNING 65533; [LE DIE CAST]

I vårt samhälle syns tjocka personer mest i media när det vankas viktnedgång eller larmrapporter. Fördomarna och föreställningarna kring den tjocka kroppen är många. Det vill den kroppspositiva rörelsen ändra på. Efter ett gäng år och många tongivande röster märks små men tydliga framsteg. Jessica Johansson har träffat Karin ”Kajjan” Andersson.

Big blå Boy 1 700 Royal Saudi Frigate Al Riyadh

Menar du en existentialistiskt upprorisk motståndskabaré?

Big Hero 6 41305 Flammande Blast flygagaing Baymax leksak

Det uopnaaelige maal for Kritiken er ikke at have Ret, at blive læst, at skrive godt. Konsten er: ikke at blive misforstaaet. (Henningsen 1927, 31)

Veronika Gustafson har varit på motståndskabaret.

Big Lot 15 årgång modellllerler Fighter Airplan W Pkonsts Bell X -1 W WW2 Tyska USA Fixup

Autism för nybörjare

Autism awareness month har utropats av amerikanska handikapporganisationer. Man hoppas kunna höja medvetenheten om att det finns människor bland oss som på vissa plan fungerar fundamentalt annorlunda än majoriteten i den neurotypiska världen. Jerker Jansson har i praktiken en fot i båda världarna och vill försöka ge en möjlighet till förståelse för hur det känns