BFE S -UB02 SS001EN PR Electrodeity of ljus, Amaterasu S -UB02 SS001EN Buddyfght
BGS 9.5 Urza s kraftanläggning från Antikviteter magi the Alling MTG Old School

”Jag har totalt förändrat mitt förhållande till kroppen”

BIANTE bilkonst 1.18 FORD FALCON XA HARDTOP SUPERBIRD POLAR VITT KOSMISK blå

I vårt samhälle syns tjocka personer mest i media när det vankas viktnedgång eller larmrapporter. Fördomarna och föreställningarna kring den tjocka kroppen är många. Det vill den kroppspositiva rörelsen ändra på. Efter ett gäng år och många tongivande röster märks små men tydliga framsteg. Jessica Johansson har träffat Karin ”Kajjan” Andersson.

BIANTE 1.18 FORD FALCON BF GT MARK I TOXIC GRE hkonsts modellllerL BR18307E LTD FPV

Menar du en existentialistiskt upprorisk motståndskabaré?

Big slåssship Wisconsin modellllerler och Case

Det uopnaaelige maal for Kritiken er ikke at have Ret, at blive læst, at skrive godt. Konsten er: ikke at blive misforstaaet. (Henningsen 1927, 31)

Veronika Gustafson har varit på motståndskabaret.

Big Dungeon Chunks Deluxe Set Terrain 28mm Dungeons och drakes Pathfinder d &d rpg

Autism för nybörjare

Autism awareness month har utropats av amerikanska handikapporganisationer. Man hoppas kunna höja medvetenheten om att det finns människor bland oss som på vissa plan fungerar fundamentalt annorlunda än majoriteten i den neurotypiska världen. Jerker Jansson har i praktiken en fot i båda världarna och vill försöka ge en möjlighet till förståelse för hur det känns