Beyblade Urubogu 4 A -100
Beyblades sprängning B -127 stkonster ultra Valkyria.Z.Ev F S från japan

”Jag har totalt förändrat mitt förhållande till kroppen”

BGC -19 –2 Mekaniker som pressar riddarna av skidorna –John Jenkins

I vårt samhälle syns tjocka personer mest i media när det vankas viktnedgång eller larmrapporter. Fördomarna och föreställningarna kring den tjocka kroppen är många. Det vill den kroppspositiva rörelsen ändra på. Efter ett gäng år och många tongivande röster märks små men tydliga framsteg. Jessica Johansson har träffat Karin ”Kajjan” Andersson.

BH -58 bilabiner grepp om Beyblade

Menar du en existentialistiskt upprorisk motståndskabaré?

BIANTE 1 18 JASON BRICht HOLDEN VF COMMODORE 2016 säsong V8 SUPERAR B18H16C

Det uopnaaelige maal for Kritiken er ikke at have Ret, at blive læst, at skrive godt. Konsten er: ikke at blive misforstaaet. (Henningsen 1927, 31)

Veronika Gustafson har varit på motståndskabaret.

Bibliotek of Alexandria Arabian Nights HELT PLD Mindre vanlig bilD (33318) ABUspel

Autism för nybörjare

Autism awareness month har utropats av amerikanska handikapporganisationer. Man hoppas kunna höja medvetenheten om att det finns människor bland oss som på vissa plan fungerar fundamentalt annorlunda än majoriteten i den neurotypiska världen. Jerker Jansson har i praktiken en fot i båda världarna och vill försöka ge en möjlighet till förståelse för hur det känns