Beyblade Random Booster Vol. 15 Alla åtta uppsättningar
Beyblade XTS Electro slåssrs Electro Pegasus X -53 2011 Brand NY förslutning

”Jag har totalt förändrat mitt förhållande till kroppen”

Beyblades spruckna guld Gud bay Zillion Zeus M.V. begränsad

I vårt samhälle syns tjocka personer mest i media när det vankas viktnedgång eller larmrapporter. Fördomarna och föreställningarna kring den tjocka kroppen är många. Det vill den kroppspositiva rörelsen ändra på. Efter ett gäng år och många tongivande röster märks små men tydliga framsteg. Jessica Johansson har träffat Karin ”Kajjan” Andersson.

BGS 8.5 MTG magi the Alling Stream of liv NM Mint Condition A A

Menar du en existentialistiskt upprorisk motståndskabaré?

BH743 -0, 5 Wiking H0 1 87 modellllerlero Camiones Ford 3500 sin Lunas; 640 2; S.G

Det uopnaaelige maal for Kritiken er ikke at have Ret, at blive læst, at skrive godt. Konsten er: ikke at blive misforstaaet. (Henningsen 1927, 31)

Veronika Gustafson har varit på motståndskabaret.

BIANTE 1 43 FORD AU Falcon XR8 OZEMAIL NO21 Jones Cleland 2001 432001023

Autism för nybörjare

Autism awareness month har utropats av amerikanska handikapporganisationer. Man hoppas kunna höja medvetenheten om att det finns människor bland oss som på vissa plan fungerar fundamentalt annorlunda än majoriteten i den neurotypiska världen. Jerker Jansson har i praktiken en fot i båda världarna och vill försöka ge en möjlighet till förståelse för hur det känns