Beyblade Doratiga MS A -124
Beyblade Extreme Top System Electro slåssrs X -54 Electro Bull Top

”Jag har totalt förändrat mitt förhållande till kroppen”

Beyblade Master Dragoon A -31 Booster Höger röderande magnetiskt system Aw C1

I vårt samhälle syns tjocka personer mest i media när det vankas viktnedgång eller larmrapporter. Fördomarna och föreställningarna kring den tjocka kroppen är många. Det vill den kroppspositiva rörelsen ändra på. Efter ett gäng år och många tongivande röster märks små men tydliga framsteg. Jessica Johansson har träffat Karin ”Kajjan” Andersson.

Beyblade senap Rashieru A -33

Menar du en existentialistiskt upprorisk motståndskabaré?

Beyblades japanESE Metal Fusion slåss Top Booster \BB05 Pegasus 145D

Det uopnaaelige maal for Kritiken er ikke at have Ret, at blive læst, at skrive godt. Konsten er: ikke at blive misforstaaet. (Henningsen 1927, 31)

Veronika Gustafson har varit på motståndskabaret.

BFE S -CBT02 S004EN SP Vile Demonic Deity drake, Vanity Epoch Destroyer S -CBT02

Autism för nybörjare

Autism awareness month har utropats av amerikanska handikapporganisationer. Man hoppas kunna höja medvetenheten om att det finns människor bland oss som på vissa plan fungerar fundamentalt annorlunda än majoriteten i den neurotypiska världen. Jerker Jansson har i praktiken en fot i båda världarna och vill försöka ge en möjlighet till förståelse för hur det känns