Beyblade Burst B -80 Random Booster vol.6 08 Beast Behemoth.4C.W
Beyblade Burst Basic Stadium

”Jag har totalt förändrat mitt förhållande till kroppen”

Beyblade Burst G3 3Rd Place särskildpris

I vårt samhälle syns tjocka personer mest i media när det vankas viktnedgång eller larmrapporter. Fördomarna och föreställningarna kring den tjocka kroppen är många. Det vill den kroppspositiva rörelsen ändra på. Efter ett gäng år och många tongivande röster märks små men tydliga framsteg. Jessica Johansson har träffat Karin ”Kajjan” Andersson.

Beyblade Burst Super Z Bay Stadium (ståard Bay Stadium) Gul Sällsynt japan

Menar du en existentialistiskt upprorisk motståndskabaré?

Beyblade dragoon V2 (Victory -to)

Det uopnaaelige maal for Kritiken er ikke at have Ret, at blive læst, at skrive godt. Konsten er: ikke at blive misforstaaet. (Henningsen 1927, 31)

Veronika Gustafson har varit på motståndskabaret.

Beyblade Hasbros ultimata gravitations förstörare Uthållighet Ver.gulden Färg USA BB -97

Autism för nybörjare

Autism awareness month har utropats av amerikanska handikapporganisationer. Man hoppas kunna höja medvetenheten om att det finns människor bland oss som på vissa plan fungerar fundamentalt annorlunda än majoriteten i den neurotypiska världen. Jerker Jansson har i praktiken en fot i båda världarna och vill försöka ge en möjlighet till förståelse för hur det känns