Beyblade Burst B -133 DX Stkonster Ace drake.St.Ch Sang 3 Types japan importeraeraera
Beyblade Burst B -76 Beyblade Guds inmatning EMS från japan NEW

”Jag har totalt förändrat mitt förhållande till kroppen”

BEYBLADE BURST B145 S ällsynt Venom Diabolo guld turbo Ver Full set Oöppnad F S

I vårt samhälle syns tjocka personer mest i media när det vankas viktnedgång eller larmrapporter. Fördomarna och föreställningarna kring den tjocka kroppen är många. Det vill den kroppspositiva rörelsen ändra på. Efter ett gäng år och många tongivande röster märks små men tydliga framsteg. Jessica Johansson har träffat Karin ”Kajjan” Andersson.

Beyblade Burst Evolution stjärna Storm slåss Set Right Spin Tops ungar Tones spel

Menar du en existentialistiskt upprorisk motståndskabaré?

BEYBLADE BURST STkonst SET B -38 Stkonster Grip Stadium Leksaker Victory Valkyrie u AU

Det uopnaaelige maal for Kritiken er ikke at have Ret, at blive læst, at skrive godt. Konsten er: ikke at blive misforstaaet. (Henningsen 1927, 31)

Veronika Gustafson har varit på motståndskabaret.

Beyblade Dragoon S A1 japan

Autism för nybörjare

Autism awareness month har utropats av amerikanska handikapporganisationer. Man hoppas kunna höja medvetenheten om att det finns människor bland oss som på vissa plan fungerar fundamentalt annorlunda än majoriteten i den neurotypiska världen. Jerker Jansson har i praktiken en fot i båda världarna och vill försöka ge en möjlighet till förståelse för hur det känns