bäst 9385 - FERRARI 512 BB LE MANS 1981 N 65533;65533; 49 Cudini Morton Gurdiian 1 43
bäst BT9255 ALFA R.33.2 LM68 N.40 1 43 modellllerL DIE CAST modellllerL

”Jag har totalt förändrat mitt förhållande till kroppen”

bäst BT9421 FERRARI 308 GR.4 N.1 T.FLORIO 1982 1 43 modellllerLINO DIE CAST modellllerL

I vårt samhälle syns tjocka personer mest i media när det vankas viktnedgång eller larmrapporter. Fördomarna och föreställningarna kring den tjocka kroppen är många. Det vill den kroppspositiva rörelsen ändra på. Efter ett gäng år och många tongivande röster märks små men tydliga framsteg. Jessica Johansson har träffat Karin ”Kajjan” Andersson.

bäst modellllerL 9411 –Ferrari 308 GTB CataluNYA - 1985 –1 43

Menar du en existentialistiskt upprorisk motståndskabaré?

bäst modellllerL BT9438 FERRARI 312 P N.39 53th LE MANS 1970 POSEY -ADAMWICZ 1 43

Det uopnaaelige maal for Kritiken er ikke at have Ret, at blive læst, at skrive godt. Konsten er: ikke at blive misforstaaet. (Henningsen 1927, 31)

Veronika Gustafson har varit på motståndskabaret.

bäst modellllerLO BT9358 FERRARI 308 GTB N.6 TOUR DE FRANKRIKE 1981 ANDRUET -BOUCHETAL 1

Autism för nybörjare

Autism awareness month har utropats av amerikanska handikapporganisationer. Man hoppas kunna höja medvetenheten om att det finns människor bland oss som på vissa plan fungerar fundamentalt annorlunda än majoriteten i den neurotypiska världen. Jerker Jansson har i praktiken en fot i båda världarna och vill försöka ge en möjlighet till förståelse för hur det känns