Broadway begränsad 3629 N Union Pacific EMD E9 B -Unit Diesel Loco Paragon3 B
Broadway begränsad 4612 HO Olastat USRA Heavy Pacific 4 -6 -2 Paragon3

”Jag har totalt förändrat mitt förhållande till kroppen”

Broadway begränsad 5364, HO Paragon3 Sound DC DCC, SD40 -2 Canadian Pacific

I vårt samhälle syns tjocka personer mest i media när det vankas viktnedgång eller larmrapporter. Fördomarna och föreställningarna kring den tjocka kroppen är många. Det vill den kroppspositiva rörelsen ändra på. Efter ett gäng år och många tongivande röster märks små men tydliga framsteg. Jessica Johansson har träffat Karin ”Kajjan” Andersson.

Broadway begränsad 5547 HO USRA Heavy Mikado, L &N Paragon3 Sound DC DCC

Menar du en existentialistiskt upprorisk motståndskabaré?

Broadway begränsad 5632 HO Undekorated 3 -bay Hoppers (6)

Det uopnaaelige maal for Kritiken er ikke at have Ret, at blive læst, at skrive godt. Konsten er: ikke at blive misforstaaet. (Henningsen 1927, 31)

Veronika Gustafson har varit på motståndskabaret.

Broadway begränsad EMD E8B - Sound och DCC - Paragon3 Santa Fe 84A N MIB

Autism för nybörjare

Autism awareness month har utropats av amerikanska handikapporganisationer. Man hoppas kunna höja medvetenheten om att det finns människor bland oss som på vissa plan fungerar fundamentalt annorlunda än majoriteten i den neurotypiska världen. Jerker Jansson har i praktiken en fot i båda världarna och vill försöka ge en möjlighet till förståelse för hur det känns