BRIO Battery Poweröd Engine Train
BRIO TAP'TAP 30525 Hammer Bench röd

”Jag har totalt förändrat mitt förhållande till kroppen”

Britains 17435 Maine och 14th Alabama American Civil War

I vårt samhälle syns tjocka personer mest i media när det vankas viktnedgång eller larmrapporter. Fördomarna och föreställningarna kring den tjocka kroppen är många. Det vill den kroppspositiva rörelsen ändra på. Efter ett gäng år och många tongivande röster märks små men tydliga framsteg. Jessica Johansson har träffat Karin ”Kajjan” Andersson.

Britains Premier Series WWI Horse Drawn GS Wagon & 4 Man ASC Team

Menar du en existentialistiskt upprorisk motståndskabaré?

BRITANINS RORKE S FÖRORDNING - VATTENKkonst SORTIE 00258

Det uopnaaelige maal for Kritiken er ikke at have Ret, at blive læst, at skrive godt. Konsten er: ikke at blive misforstaaet. (Henningsen 1927, 31)

Veronika Gustafson har varit på motståndskabaret.

BRITANNS CIVIL WAR UNION 31281 U.S. TELEGRAPH SET MIB

Autism för nybörjare

Autism awareness month har utropats av amerikanska handikapporganisationer. Man hoppas kunna höja medvetenheten om att det finns människor bland oss som på vissa plan fungerar fundamentalt annorlunda än majoriteten i den neurotypiska världen. Jerker Jansson har i praktiken en fot i båda världarna och vill försöka ge en möjlighet till förståelse för hur det känns