Bratz... Make Me Up Funky mode Board spel.MGA Sjöfkonsten är fri
Brawa 37195 G 65533; (jeg) 65533;terwagen Oppeln Gms30 Alak

”Jag har totalt förändrat mitt förhållande till kroppen”

Brawa 41501 Diesellok V90 DB

I vårt samhälle syns tjocka personer mest i media när det vankas viktnedgång eller larmrapporter. Fördomarna och föreställningarna kring den tjocka kroppen är många. Det vill den kroppspositiva rörelsen ändra på. Efter ett gäng år och många tongivande röster märks små men tydliga framsteg. Jessica Johansson har träffat Karin ”Kajjan” Andersson.

Brawa 42814 Diesellok BR212 DB

Menar du en existentialistiskt upprorisk motståndskabaré?

Brawa 43423 Elektrrolokomotive E44w der DRG

Det uopnaaelige maal for Kritiken er ikke at have Ret, at blive læst, at skrive godt. Konsten er: ikke at blive misforstaaet. (Henningsen 1927, 31)

Veronika Gustafson har varit på motståndskabaret.

Brawa 44516 Escala H0 Twindexx Ic2 -wagen 2kl DB, VI, AC Ext

Autism för nybörjare

Autism awareness month har utropats av amerikanska handikapporganisationer. Man hoppas kunna höja medvetenheten om att det finns människor bland oss som på vissa plan fungerar fundamentalt annorlunda än majoriteten i den neurotypiska världen. Jerker Jansson har i praktiken en fot i båda världarna och vill försöka ge en möjlighet till förståelse för hur det känns