BRAND NY Factory förseglad Lego HARRY krukmakare 4723 DIAGON ALLY SHOPS
Brand Renault 1 18 skala Bil

”Jag har totalt förändrat mitt förhållande till kroppen”

Brandflickan leksaker FG -KSJ002 1 6 japansk krigare Eadda Tokuhime Action Figur modellllerlerl

I vårt samhälle syns tjocka personer mest i media när det vankas viktnedgång eller larmrapporter. Fördomarna och föreställningarna kring den tjocka kroppen är många. Det vill den kroppspositiva rörelsen ändra på. Efter ett gäng år och många tongivande röster märks små men tydliga framsteg. Jessica Johansson har träffat Karin ”Kajjan” Andersson.

Brandmärke Mercedes Benz klass B 1 43 skala Bil

Menar du en existentialistiskt upprorisk motståndskabaré?

Bränn Angel Amy 1 8 skala Figur

Det uopnaaelige maal for Kritiken er ikke at have Ret, at blive læst, at skrive godt. Konsten er: ikke at blive misforstaaet. (Henningsen 1927, 31)

Veronika Gustafson har varit på motståndskabaret.

BRASS -järnvägen 35;R -442 P.R.R. B -60b Bagage bil w out Roof Vents Obeskrivna 1 87

Autism för nybörjare

Autism awareness month har utropats av amerikanska handikapporganisationer. Man hoppas kunna höja medvetenheten om att det finns människor bland oss som på vissa plan fungerar fundamentalt annorlunda än majoriteten i den neurotypiska världen. Jerker Jansson har i praktiken en fot i båda världarna och vill försöka ge en möjlighet till förståelse för hur det känns