Brand NY LEGO stjärnornas krig Sandcrawler (75059)
Brand Ny Skapare Expert Big Ben modellllerler 10253 - 4163pcs Instruktion

”Jag har totalt förändrat mitt förhållande till kroppen”

Brand Nytt Eget slott Giant fantasi Chess Set 852293 Instruktion

I vårt samhälle syns tjocka personer mest i media när det vankas viktnedgång eller larmrapporter. Fördomarna och föreställningarna kring den tjocka kroppen är många. Det vill den kroppspositiva rörelsen ändra på. Efter ett gäng år och många tongivande röster märks små men tydliga framsteg. Jessica Johansson har träffat Karin ”Kajjan” Andersson.

Brandbekämpningsorgan Lp311 Lf16 Bachert Jerusalem Heico Hc2023 Nip \\5533;65533;

Menar du en existentialistiskt upprorisk motståndskabaré?

Brandman Sam PONTYPANDY BRANDSTATION - Inbegripet två FIGURES - NY

Det uopnaaelige maal for Kritiken er ikke at have Ret, at blive læst, at skrive godt. Konsten er: ikke at blive misforstaaet. (Henningsen 1927, 31)

Veronika Gustafson har varit på motståndskabaret.

Brandstation i 1 64 skala.Byggt och målat.Passar kod 3.

Autism för nybörjare

Autism awareness month har utropats av amerikanska handikapporganisationer. Man hoppas kunna höja medvetenheten om att det finns människor bland oss som på vissa plan fungerar fundamentalt annorlunda än majoriteten i den neurotypiska världen. Jerker Jansson har i praktiken en fot i båda världarna och vill försöka ge en möjlighet till förståelse för hur det känns