Brand Celica GTV Vit tändningsmodellllerl
Brand H3697 Ford Xb Falcon 1 32

”Jag har totalt förändrat mitt förhållande till kroppen”

Brand New Airfix 1 72nd skala Boeing B -17G flygagaing Fortress modellllerlerl Kit.

I vårt samhälle syns tjocka personer mest i media när det vankas viktnedgång eller larmrapporter. Fördomarna och föreställningarna kring den tjocka kroppen är många. Det vill den kroppspositiva rörelsen ändra på. Efter ett gäng år och många tongivande röster märks små men tydliga framsteg. Jessica Johansson har träffat Karin ”Kajjan” Andersson.

Brand New Selfie Pvarmo Booth (Jakks Pacific)

Menar du en existentialistiskt upprorisk motståndskabaré?

Brand Ny 1938 Röd Cadillac 16V Fleetträ Signature modellllerler Bil

Det uopnaaelige maal for Kritiken er ikke at have Ret, at blive læst, at skrive godt. Konsten er: ikke at blive misforstaaet. (Henningsen 1927, 31)

Veronika Gustafson har varit på motståndskabaret.

BRAND NY I låda WARBIMMER LEGONDER ZAcharY ÄR DET EVERLIV

Autism för nybörjare

Autism awareness month har utropats av amerikanska handikapporganisationer. Man hoppas kunna höja medvetenheten om att det finns människor bland oss som på vissa plan fungerar fundamentalt annorlunda än majoriteten i den neurotypiska världen. Jerker Jansson har i praktiken en fot i båda världarna och vill försöka ge en möjlighet till förståelse för hur det känns