BRADway BEGRÄNSAD 3716 N skala SD40 -2 UPP Paragon3 Ljud DC DCC
BRADway begränsad 5646 HO Great Northern S -2 4 -8 -4 257 Paragon3 Ljud DCC Smoke

”Jag har totalt förändrat mitt förhållande till kroppen”

Branchline Trains 657 HO skala 2 -Stall trä Engine House

I vårt samhälle syns tjocka personer mest i media när det vankas viktnedgång eller larmrapporter. Fördomarna och föreställningarna kring den tjocka kroppen är många. Det vill den kroppspositiva rörelsen ändra på. Efter ett gäng år och många tongivande röster märks små men tydliga framsteg. Jessica Johansson har träffat Karin ”Kajjan” Andersson.

Brand 58475 24060 Ställer in Biltåg

Menar du en existentialistiskt upprorisk motståndskabaré?

Brand Esso Chaser tändningsmodellllerl

Det uopnaaelige maal for Kritiken er ikke at have Ret, at blive læst, at skrive godt. Konsten er: ikke at blive misforstaaet. (Henningsen 1927, 31)

Veronika Gustafson har varit på motståndskabaret.

Brand Lamborghini Gallardo Super Regena 2007

Autism för nybörjare

Autism awareness month har utropats av amerikanska handikapporganisationer. Man hoppas kunna höja medvetenheten om att det finns människor bland oss som på vissa plan fungerar fundamentalt annorlunda än majoriteten i den neurotypiska världen. Jerker Jansson har i praktiken en fot i båda världarna och vill försöka ge en möjlighet till förståelse för hur det känns