Boyle plan drottningsland Avro 504 årgång modellllerler samlaibles
BR 601 VT11.5 Tee 7 -bils Roco H0 14183A &14070A digital för Marklin 37605

”Jag har totalt förändrat mitt förhållande till kroppen”

Bra leende Blixten fantasi Sword Seekers Betsu Ten Gai Nendguldid Figur

I vårt samhälle syns tjocka personer mest i media när det vankas viktnedgång eller larmrapporter. Fördomarna och föreställningarna kring den tjocka kroppen är många. Det vill den kroppspositiva rörelsen ändra på. Efter ett gäng år och många tongivande röster märks små men tydliga framsteg. Jessica Johansson har träffat Karin ”Kajjan” Andersson.

Bra leende Nendguldid cantai samling Kancoll Kashima JUN168633.9I Figur

Menar du en existentialistiskt upprorisk motståndskabaré?

Bra leende, Nendguldid Fate, Grand Order, FGO Shieldser, Mash Kyrieght tillfälliga.

Det uopnaaelige maal for Kritiken er ikke at have Ret, at blive læst, at skrive godt. Konsten er: ikke at blive misforstaaet. (Henningsen 1927, 31)

Veronika Gustafson har varit på motståndskabaret.

Brabuss 650 -år 2015 vitt 1 18 GT -anda

Autism för nybörjare

Autism awareness month har utropats av amerikanska handikapporganisationer. Man hoppas kunna höja medvetenheten om att det finns människor bland oss som på vissa plan fungerar fundamentalt annorlunda än majoriteten i den neurotypiska världen. Jerker Jansson har i praktiken en fot i båda världarna och vill försöka ge en möjlighet till förståelse för hur det känns