Bowser 24545 HO Pittsburgh & Lake Erie U -25B Diesel Loco Sound DCC
Bowser HO skala 53 'låda släpvagn - 4 enheter

”Jag har totalt förändrat mitt förhållande till kroppen”

låda MONTAGE CHENGO SALING FkonstYG KINESE 1405 -1430 MING -DYNASTIE 58CA

I vårt samhälle syns tjocka personer mest i media när det vankas viktnedgång eller larmrapporter. Fördomarna och föreställningarna kring den tjocka kroppen är många. Det vill den kroppspositiva rörelsen ändra på. Efter ett gäng år och många tongivande röster märks små men tydliga framsteg. Jessica Johansson har träffat Karin ”Kajjan” Andersson.

lådaad Heljan BR Fullständig grön klass 16 D8405 PRO WEATHEröd Look DCC klar

Menar du en existentialistiskt upprorisk motståndskabaré?

lådaning - Hornby - R2743 Skolor klass - 4 -4 -0 - 30915 - Brighton - tävlings grön

Det uopnaaelige maal for Kritiken er ikke at have Ret, at blive læst, at skrive godt. Konsten er: ikke at blive misforstaaet. (Henningsen 1927, 31)

Veronika Gustafson har varit på motståndskabaret.

BR (ex LMS LNWR) G2 0 -8 -0 tunga varor loco och anbud

Autism för nybörjare

Autism awareness month har utropats av amerikanska handikapporganisationer. Man hoppas kunna höja medvetenheten om att det finns människor bland oss som på vissa plan fungerar fundamentalt annorlunda än majoriteten i den neurotypiska världen. Jerker Jansson har i praktiken en fot i båda världarna och vill försöka ge en möjlighet till förståelse för hur det känns