BOTTLEY GT3 N7 BLANPAIN GT TOTALT 24H SPA 2014 TSM TSM54316
BOWSAR 23997 HO SCALCO ALCO C -628 D &H Mexico -, DCC rödAN - NY

”Jag har totalt förändrat mitt förhållande till kroppen”

Bowser 24378 HO Södra Stillahavsområdet Baldwin DRS -6 -6 -1500 Diesel Loco DC

I vårt samhälle syns tjocka personer mest i media när det vankas viktnedgång eller larmrapporter. Fördomarna och föreställningarna kring den tjocka kroppen är många. Det vill den kroppspositiva rörelsen ändra på. Efter ett gäng år och många tongivande röster märks små men tydliga framsteg. Jessica Johansson har träffat Karin ”Kajjan” Andersson.

Bowser HO skala Loco BALDWIN DS4 -4 -1000 ERIE AS DEL

Menar du en existentialistiskt upprorisk motståndskabaré?

låda 36 busste magi RIVALI di IXLAN - RIVALS OF Nuovo Italiano Mtg Booster RIX

Det uopnaaelige maal for Kritiken er ikke at have Ret, at blive læst, at skrive godt. Konsten er: ikke at blive misforstaaet. (Henningsen 1927, 31)

Veronika Gustafson har varit på motståndskabaret.

lådaad prydlig Superleksaker 661 Recovery Tractor 1957 65

Autism för nybörjare

Autism awareness month har utropats av amerikanska handikapporganisationer. Man hoppas kunna höja medvetenheten om att det finns människor bland oss som på vissa plan fungerar fundamentalt annorlunda än majoriteten i den neurotypiska världen. Jerker Jansson har i praktiken en fot i båda världarna och vill försöka ge en möjlighet till förståelse för hur det känns