BOTTLEY CONTINENTAL GT3 braträ FESTIVAL DE LA VELOCIDAD 2013 TSM TSM41829R
Bowling Lanes Interactive spel boll, Pins, Lanes bowling personliga set

”Jag har totalt förändrat mitt förhållande till kroppen”

Bowser 24057 HO Lehigh Valley EMD F7A Diesel Locomotive ståard DC

I vårt samhälle syns tjocka personer mest i media när det vankas viktnedgång eller larmrapporter. Fördomarna och föreställningarna kring den tjocka kroppen är många. Det vill den kroppspositiva rörelsen ändra på. Efter ett gäng år och många tongivande röster märks små men tydliga framsteg. Jessica Johansson har träffat Karin ”Kajjan” Andersson.

Bowser Ho Baldwin Drs -6 -6 Erie 1151 BOW24359

Menar du en existentialistiskt upprorisk motståndskabaré?

låda 1 24 DIE CAST 2004 HANDLINGAR NASbil 1 288

Det uopnaaelige maal for Kritiken er ikke at have Ret, at blive læst, at skrive godt. Konsten er: ikke at blive misforstaaet. (Henningsen 1927, 31)

Veronika Gustafson har varit på motståndskabaret.

lådaad Corgi Leksaker Major 1128 Priestman Cub Shovel

Autism för nybörjare

Autism awareness month har utropats av amerikanska handikapporganisationer. Man hoppas kunna höja medvetenheten om att det finns människor bland oss som på vissa plan fungerar fundamentalt annorlunda än majoriteten i den neurotypiska världen. Jerker Jansson har i praktiken en fot i båda världarna och vill försöka ge en möjlighet till förståelse för hur det känns