BOS073 - BMW 323i (E21) Baur, Metall -Hellgr rough 65533;rough 65533; n 1979 - BoS 1 18
Boston Maine Aternan 79605 PS 5344låda bil Proffessionellt Gjort Weatherd Look

”Jag har totalt förändrat mitt förhållande till kroppen”

Bourreuse niveleuse Plasser & Theurer non motoris riphing 65533;rough 65533e -HO -1 87 -KIBRI 16050

I vårt samhälle syns tjocka personer mest i media när det vankas viktnedgång eller larmrapporter. Fördomarna och föreställningarna kring den tjocka kroppen är många. Det vill den kroppspositiva rörelsen ändra på. Efter ett gäng år och många tongivande röster märks små men tydliga framsteg. Jessica Johansson har träffat Karin ”Kajjan” Andersson.

Bowser 12561 HO skala F Line PCC San Fran Pacific Electric DCC rödo

Menar du en existentialistiskt upprorisk motståndskabaré?

Bowser 24545 HO Pittsburgh & Lake Erie U -25B Diesel Loco Sound DCC

Det uopnaaelige maal for Kritiken er ikke at have Ret, at blive læst, at skrive godt. Konsten er: ikke at blive misforstaaet. (Henningsen 1927, 31)

Veronika Gustafson har varit på motståndskabaret.

Bowser HO VO1000 CB &Q Zebra Stripe DCC rödo

Autism för nybörjare

Autism awareness month har utropats av amerikanska handikapporganisationer. Man hoppas kunna höja medvetenheten om att det finns människor bland oss som på vissa plan fungerar fundamentalt annorlunda än majoriteten i den neurotypiska världen. Jerker Jansson har i praktiken en fot i båda världarna och vill försöka ge en möjlighet till förståelse för hur det känns