Befälhavare för slåss Foam dropfleet P.A.C.K. 216 w Dropsfleet Scoucre Loladout Mint
Befälhavare för Stjärnornas krig mot kloner Wolffe CW48 moc 2010 USA -kort

”Jag har totalt förändrat mitt förhållande till kroppen”

Begränsad 1 Person i japan Cup 30Denna årskejsare Ms Flexi

I vårt samhälle syns tjocka personer mest i media när det vankas viktnedgång eller larmrapporter. Fördomarna och föreställningarna kring den tjocka kroppen är många. Det vill den kroppspositiva rörelsen ändra på. Efter ett gäng år och många tongivande röster märks små men tydliga framsteg. Jessica Johansson har träffat Karin ”Kajjan” Andersson.

Begränsad Plajärnväg Kekyu ny 1000 i aluminiumhjul F S

Menar du en existentialistiskt upprorisk motståndskabaré?

Begränsad utgåva av Officiell Bkonstman Episode samlaable The Simpsons leksak 2003 VGC

Det uopnaaelige maal for Kritiken er ikke at have Ret, at blive læst, at skrive godt. Konsten er: ikke at blive misforstaaet. (Henningsen 1927, 31)

Veronika Gustafson har varit på motståndskabaret.

Behlager Eye Nolzur s fantastiska miniatyr - Dungeons och drakes Tyrant D &D Mini

Autism för nybörjare

Autism awareness month har utropats av amerikanska handikapporganisationer. Man hoppas kunna höja medvetenheten om att det finns människor bland oss som på vissa plan fungerar fundamentalt annorlunda än majoriteten i den neurotypiska världen. Jerker Jansson har i praktiken en fot i båda världarna och vill försöka ge en möjlighet till förståelse för hur det känns