förundras Legend Spindelmannen Långt från Hem Molten Man Figur
förundras Legends - Ghost Rider avec moto - Serie Hasbro (Ultimate)

”Jag har totalt förändrat mitt förhållande till kroppen”

förundras Legends låda Set Unga Avengers

I vårt samhälle syns tjocka personer mest i media när det vankas viktnedgång eller larmrapporter. Fördomarna och föreställningarna kring den tjocka kroppen är många. Det vill den kroppspositiva rörelsen ändra på. Efter ett gäng år och många tongivande röster märks små men tydliga framsteg. Jessica Johansson har träffat Karin ”Kajjan” Andersson.

förundras Legends GroOT Guardians av Galaxy actionfiguren leksaker R Us Exklusiv

Menar du en existentialistiskt upprorisk motståndskabaré?

förundras Legends MCU Lot of 6 Iron Man Ant Man Captain America Erik Killmonger

Det uopnaaelige maal for Kritiken er ikke at have Ret, at blive læst, at skrive godt. Konsten er: ikke at blive misforstaaet. (Henningsen 1927, 31)

Veronika Gustafson har varit på motståndskabaret.

förundras Legends Series Captain America and Motorcyclejapan importeraera

Autism för nybörjare

Autism awareness month har utropats av amerikanska handikapporganisationer. Man hoppas kunna höja medvetenheten om att det finns människor bland oss som på vissa plan fungerar fundamentalt annorlunda än majoriteten i den neurotypiska världen. Jerker Jansson har i praktiken en fot i båda världarna och vill försöka ge en möjlighet till förståelse för hur det känns