Marklin 37484 HO Bayern State järnvägways klass EG 2x2 2 Electric Locomotive
Marklin 39568 HO Schweiz Federal järnvägways Class Ce 6 8 Digital Electric Loco

”Jag har totalt förändrat mitt förhållande till kroppen”

Marklin 4490 Schweizer Brauerien

I vårt samhälle syns tjocka personer mest i media när det vankas viktnedgång eller larmrapporter. Fördomarna och föreställningarna kring den tjocka kroppen är många. Det vill den kroppspositiva rörelsen ändra på. Efter ett gäng år och många tongivande röster märks små men tydliga framsteg. Jessica Johansson har träffat Karin ”Kajjan” Andersson.

Marklin 5524 2 Porsche 356 Coupe grön mint lackerade villkor

Menar du en existentialistiskt upprorisk motståndskabaré?

Marklin 60901 Digitalar Antriebs -Set

Det uopnaaelige maal for Kritiken er ikke at have Ret, at blive læst, at skrive godt. Konsten er: ikke at blive misforstaaet. (Henningsen 1927, 31)

Veronika Gustafson har varit på motståndskabaret.

Marklin 8258 Z 1 220 DB godstransport Vägrull &Tractor Set C -9 NIB

Autism för nybörjare

Autism awareness month har utropats av amerikanska handikapporganisationer. Man hoppas kunna höja medvetenheten om att det finns människor bland oss som på vissa plan fungerar fundamentalt annorlunda än majoriteten i den neurotypiska världen. Jerker Jansson har i praktiken en fot i båda världarna och vill försöka ge en möjlighet till förståelse för hur det känns