1 75 Byoudouin Hououdou Laser Cut japan importeraeraeraera av leksak Hobby japans
1 10 bussT hkonsts Kvinnlig Svärd Warrior Figur modelllllerler Kit Obästeämd (ingen bas)

”Jag har totalt förändrat mitt förhållande till kroppen”

1 10 skala Academy Motorcycle Series Classic Police Harley Davidson,u VU

I vårt samhälle syns tjocka personer mest i media när det vankas viktnedgång eller larmrapporter. Fördomarna och föreställningarna kring den tjocka kroppen är många. Det vill den kroppspositiva rörelsen ändra på. Efter ett gäng år och många tongivande röster märks små men tydliga framsteg. Jessica Johansson har träffat Karin ”Kajjan” Andersson.

1 100 F90V Gundam F90V -typ ny testspecifikation för skjutvapen bilen Suit Gun

Menar du en existentialistiskt upprorisk motståndskabaré?

1 100 -hundra formel (bilen Suit Z Gundam)

Det uopnaaelige maal for Kritiken er ikke at have Ret, at blive læst, at skrive godt. Konsten er: ikke at blive misforstaaet. (Henningsen 1927, 31)

Veronika Gustafson har varit på motståndskabaret.

1 100 Tallgäss 3 Gundam W Endless Waltz

Autism för nybörjare

Autism awareness month har utropats av amerikanska handikapporganisationer. Man hoppas kunna höja medvetenheten om att det finns människor bland oss som på vissa plan fungerar fundamentalt annorlunda än majoriteten i den neurotypiska världen. Jerker Jansson har i praktiken en fot i båda världarna och vill försöka ge en möjlighet till förståelse för hur det känns