NY SEALD Louvre Rubik s kub
RARE Billiken Godzilla modelllllerlerl japan

”Jag har totalt förändrat mitt förhållande till kroppen”

WOW The End, & TY2K Beanie Bears mint tillstånd ger också en början

I vårt samhälle syns tjocka personer mest i media när det vankas viktnedgång eller larmrapporter. Fördomarna och föreställningarna kring den tjocka kroppen är många. Det vill den kroppspositiva rörelsen ändra på. Efter ett gäng år och många tongivande röster märks små men tydliga framsteg. Jessica Johansson har träffat Karin ”Kajjan” Andersson.

[10 -1202] serie 489 Färg Hakusan basisk 5 -bil

Menar du en existentialistiskt upprorisk motståndskabaré?

[1x] Gaea's Cradle [x1] Urza s Saga Nära Mint, English -BFG - MTG magi

Det uopnaaelige maal for Kritiken er ikke at have Ret, at blive læst, at skrive godt. Konsten er: ikke at blive misforstaaet. (Henningsen 1927, 31)

Veronika Gustafson har varit på motståndskabaret.

[236] Ny Levande Döda Dollar BOOP

Autism för nybörjare

Autism awareness month har utropats av amerikanska handikapporganisationer. Man hoppas kunna höja medvetenheten om att det finns människor bland oss som på vissa plan fungerar fundamentalt annorlunda än majoriteten i den neurotypiska världen. Jerker Jansson har i praktiken en fot i båda världarna och vill försöka ge en möjlighet till förståelse för hur det känns