Nicol Bolas, Ravager Prerelease Foil Kärnan Ställ in M19 magi MTG - M NM
4x Alpha Hurricane MTG Alpha Paulsvalv -

”Jag har totalt förändrat mitt förhållande till kroppen”

BRAND NY Lego Fairitale and Historical Minifigure Set 9349 Dented låda

I vårt samhälle syns tjocka personer mest i media när det vankas viktnedgång eller larmrapporter. Fördomarna och föreställningarna kring den tjocka kroppen är många. Det vill den kroppspositiva rörelsen ändra på. Efter ett gäng år och många tongivande röster märks små men tydliga framsteg. Jessica Johansson har träffat Karin ”Kajjan” Andersson.

I GATTINI TASCABILI LA CASA DEI GATTINI TASCABILI - HASBRO - 1994

Menar du en existentialistiskt upprorisk motståndskabaré?

NY (24x) Fullständig skiftläge FingerLINGS Dyrbar Mystery Mini Plush Clip -ons -ALL 24

Det uopnaaelige maal for Kritiken er ikke at have Ret, at blive læst, at skrive godt. Konsten er: ikke at blive misforstaaet. (Henningsen 1927, 31)

Veronika Gustafson har varit på motståndskabaret.

OBO förundras Legends Hasbro låda A -BAF Fin Fang Foom

Autism för nybörjare

Autism awareness month har utropats av amerikanska handikapporganisationer. Man hoppas kunna höja medvetenheten om att det finns människor bland oss som på vissa plan fungerar fundamentalt annorlunda än majoriteten i den neurotypiska världen. Jerker Jansson har i praktiken en fot i båda världarna och vill försöka ge en möjlighet till förståelse för hur det känns