HE521031 Herpa vinges Jetbridges 1 500 modellllerlerl Airplan
HE528427 Herpa vinges Iberia 727 -200 1 500 Förlaga flygagagplan

”Jag har totalt förändrat mitt förhållande till kroppen”

HE530286 Herpa 500 Münchens flygagagplats bildboard North Pier 1 500

I vårt samhälle syns tjocka personer mest i media när det vankas viktnedgång eller larmrapporter. Fördomarna och föreställningarna kring den tjocka kroppen är många. Det vill den kroppspositiva rörelsen ändra på. Efter ett gäng år och många tongivande röster märks små men tydliga framsteg. Jessica Johansson har träffat Karin ”Kajjan” Andersson.

HE556170 Herpa vinges NVA LSK MIG21MF 1 200 JG1 brun Camo modellllerlerl Airplan

Menar du en existentialistiskt upprorisk motståndskabaré?

HE55757 Herpa Tui Airlines 787 -8 1 200 Förlaga till flygagagplan

Det uopnaaelige maal for Kritiken er ikke at have Ret, at blive læst, at skrive godt. Konsten er: ikke at blive misforstaaet. (Henningsen 1927, 31)

Veronika Gustafson har varit på motståndskabaret.

HE558693 Herpa 200 söder African Airways B707 modellllerlerl Airplan

Autism för nybörjare

Autism awareness month har utropats av amerikanska handikapporganisationer. Man hoppas kunna höja medvetenheten om att det finns människor bland oss som på vissa plan fungerar fundamentalt annorlunda än majoriteten i den neurotypiska världen. Jerker Jansson har i praktiken en fot i båda världarna och vill försöka ge en möjlighet till förståelse för hur det känns