Hasegawa 1 24 Jaguar XJR -9LM Le Mans 24 Hour Vinnare 1988
Hasegawa 1 350 IJN flygagagplan bilrier Hiyo med Kit modellllerler

”Jag har totalt förändrat mitt förhållande till kroppen”

Hasegawa 1 4000 Makross SDF -01 Movie Edition modellllerler Hobby

I vårt samhälle syns tjocka personer mest i media när det vankas viktnedgång eller larmrapporter. Fördomarna och föreställningarna kring den tjocka kroppen är många. Det vill den kroppspositiva rörelsen ändra på. Efter ett gäng år och många tongivande röster märks små men tydliga framsteg. Jessica Johansson har träffat Karin ”Kajjan” Andersson.

Hasegawa 1 48 Finlands flygagagvapen Porikarupofu I -153 plastmodellllerl 0761 japan

Menar du en existentialistiskt upprorisk motståndskabaré?

Hasegawa 1 48 Nakajima Ki -43 -III Hayabussa (OSbil) 48th Fljus Regemänt Kit

Det uopnaaelige maal for Kritiken er ikke at have Ret, at blive læst, at skrive godt. Konsten er: ikke at blive misforstaaet. (Henningsen 1927, 31)

Veronika Gustafson har varit på motståndskabaret.

Hasegawa 1 700 japans flotta Tung kryssare Kinugasa Furuharu särskild

Autism för nybörjare

Autism awareness month har utropats av amerikanska handikapporganisationer. Man hoppas kunna höja medvetenheten om att det finns människor bland oss som på vissa plan fungerar fundamentalt annorlunda än majoriteten i den neurotypiska världen. Jerker Jansson har i praktiken en fot i båda världarna och vill försöka ge en möjlighet till förståelse för hur det känns