Harley -Davidson Ford Crew Cab och FXDX modellllerlerl 1 24 skala
HARLEY QUNN Cryptzoic DC Bombskal NY BRUCE TIMM SDCC 2018

”Jag har totalt förändrat mitt förhållande till kroppen”

Harry krukmakare {65533;; Quidditch Stadium 65533;;; Motoriserad spelagset Factory Sealed -55275

I vårt samhälle syns tjocka personer mest i media när det vankas viktnedgång eller larmrapporter. Fördomarna och föreställningarna kring den tjocka kroppen är många. Det vill den kroppspositiva rörelsen ändra på. Efter ett gäng år och många tongivande röster märks små men tydliga framsteg. Jessica Johansson har träffat Karin ”Kajjan” Andersson.

Harry krukmakare Figuline Porslinset of 12 Order Phoenix lådaED Ministry of magi

Menar du en existentialistiskt upprorisk motståndskabaré?

Harry krukmakare LEGO Hogwkonsts Castle Set 71043 NY rödo att skeppa

Det uopnaaelige maal for Kritiken er ikke at have Ret, at blive læst, at skrive godt. Konsten er: ikke at blive misforstaaet. (Henningsen 1927, 31)

Veronika Gustafson har varit på motståndskabaret.

Harry krukmakare Porslinfiguren Set 10 Goblet of Fire Figur Cake Decor Pkonsty

Autism för nybörjare

Autism awareness month har utropats av amerikanska handikapporganisationer. Man hoppas kunna höja medvetenheten om att det finns människor bland oss som på vissa plan fungerar fundamentalt annorlunda än majoriteten i den neurotypiska världen. Jerker Jansson har i praktiken en fot i båda världarna och vill försöka ge en möjlighet till förståelse för hur det känns