D1 -2 DESCENT TILL DETHS AV JORDBRUKSGRUNSER OCH drakeER HÖGA GRAD
D40 Retro Creative Motorcycle modellllerlerl Levnadsrum Desktop Decorative K

”Jag har totalt förändrat mitt förhållande till kroppen”

DAEMONER AV KHORNE Blodtörstster Warhammer 40K Sigmar NIBV NY PLASTIC

I vårt samhälle syns tjocka personer mest i media när det vankas viktnedgång eller larmrapporter. Fördomarna och föreställningarna kring den tjocka kroppen är många. Det vill den kroppspositiva rörelsen ändra på. Efter ett gäng år och många tongivande röster märks små men tydliga framsteg. Jessica Johansson har träffat Karin ”Kajjan” Andersson.

Daf XF 106 tetto basso bianco 1 43

Menar du en existentialistiskt upprorisk motståndskabaré?

Daiei SAN Marusan Modern Series Godzilla Vinyl Figur spelra gigant Nitto reissue

Det uopnaaelige maal for Kritiken er ikke at have Ret, at blive læst, at skrive godt. Konsten er: ikke at blive misforstaaet. (Henningsen 1927, 31)

Veronika Gustafson har varit på motståndskabaret.

Daiwa Reel 15 Lebors 2506H -DH

Autism för nybörjare

Autism awareness month har utropats av amerikanska handikapporganisationer. Man hoppas kunna höja medvetenheten om att det finns människor bland oss som på vissa plan fungerar fundamentalt annorlunda än majoriteten i den neurotypiska världen. Jerker Jansson har i praktiken en fot i båda världarna och vill försöka ge en möjlighet till förståelse för hur det känns