Cyber K'NEX Hyper hjuls, KnEX SET årgång, Colleble & Sällsynt SEALD
Cyke Puky Skyride 20 -3 Foil

”Jag har totalt förändrat mitt förhållande till kroppen”

Czacha spel Klany Kaledonii

I vårt samhälle syns tjocka personer mest i media när det vankas viktnedgång eller larmrapporter. Fördomarna och föreställningarna kring den tjocka kroppen är många. Det vill den kroppspositiva rörelsen ändra på. Efter ett gäng år och många tongivande röster märks små men tydliga framsteg. Jessica Johansson har träffat Karin ”Kajjan” Andersson.

D &D Boardspel Assault of the Giants ståard Edition

Menar du en existentialistiskt upprorisk motståndskabaré?

D &D Ebonvröd Miniatyr KOMMISSIONEN SERVICE Dungeons and drakes

Det uopnaaelige maal for Kritiken er ikke at have Ret, at blive læst, at skrive godt. Konsten er: ikke at blive misforstaaet. (Henningsen 1927, 31)

Veronika Gustafson har varit på motståndskabaret.

D &D -TSR - GAZ 9 (-MINrödHAD GUILLDS (con traduzione italiana) DUNGEONS &drakeER

Autism för nybörjare

Autism awareness month har utropats av amerikanska handikapporganisationer. Man hoppas kunna höja medvetenheten om att det finns människor bland oss som på vissa plan fungerar fundamentalt annorlunda än majoriteten i den neurotypiska världen. Jerker Jansson har i praktiken en fot i båda världarna och vill försöka ge en möjlighet till förståelse för hur det känns