Cwali - Sun, Sea & Sand.Inkluderad sjöfkonst
Cyber -Hobby Ferdinand Kursk 1943 Tank Militärfordon

”Jag har totalt förändrat mitt förhållande till kroppen”

Cygnar Trencher Force låda Privater Press

I vårt samhälle syns tjocka personer mest i media när det vankas viktnedgång eller larmrapporter. Fördomarna och föreställningarna kring den tjocka kroppen är många. Det vill den kroppspositiva rörelsen ändra på. Efter ett gäng år och många tongivande röster märks små men tydliga framsteg. Jessica Johansson har träffat Karin ”Kajjan” Andersson.

Cyosho on -board -monitorbatteri och USB -laddare med radiostyrd sy FP för

Menar du en existentialistiskt upprorisk motståndskabaré?

D &D basset TSR 1011 lådaade kärnregler Dungeons &drakes

Det uopnaaelige maal for Kritiken er ikke at have Ret, at blive læst, at skrive godt. Konsten er: ikke at blive misforstaaet. (Henningsen 1927, 31)

Veronika Gustafson har varit på motståndskabaret.

D &D Dungeons och drakes TSR Grundläggande expertuppsättning böcker med B1 B2 och X1

Autism för nybörjare

Autism awareness month har utropats av amerikanska handikapporganisationer. Man hoppas kunna höja medvetenheten om att det finns människor bland oss som på vissa plan fungerar fundamentalt annorlunda än majoriteten i den neurotypiska världen. Jerker Jansson har i praktiken en fot i båda världarna och vill försöka ge en möjlighet till förståelse för hur det känns