Corgi Gift Set 24 konstruktion Set (Commer 3 4 Ton Chasis).Låst.1960 -talet
Corgi James Bond Aston Mkonstin - guld - A C

”Jag har totalt förändrat mitt förhållande till kroppen”

Corgi Leksaker 267 Batbilene utmärkta alla ursprungliga arbetsförhållanden

I vårt samhälle syns tjocka personer mest i media när det vankas viktnedgång eller larmrapporter. Fördomarna och föreställningarna kring den tjocka kroppen är många. Det vill den kroppspositiva rörelsen ändra på. Efter ett gäng år och många tongivande röster märks små men tydliga framsteg. Jessica Johansson har träffat Karin ”Kajjan” Andersson.

Corgi Majors 1109 Ford Cab med Michelin Containers (första upplagan)

Menar du en existentialistiskt upprorisk motståndskabaré?

Corgi Oldsbilene Man från farbror - blå - A A

Det uopnaaelige maal for Kritiken er ikke at have Ret, at blive læst, at skrive godt. Konsten er: ikke at blive misforstaaet. (Henningsen 1927, 31)

Veronika Gustafson har varit på motståndskabaret.

Corgi Royal Mail bil Tram

Autism för nybörjare

Autism awareness month har utropats av amerikanska handikapporganisationer. Man hoppas kunna höja medvetenheten om att det finns människor bland oss som på vissa plan fungerar fundamentalt annorlunda än majoriteten i den neurotypiska världen. Jerker Jansson har i praktiken en fot i båda världarna och vill försöka ge en möjlighet till förståelse för hur det känns